svenska

Medarbetarskap - Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde - I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter - Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt - Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

engelska

employeeship - I have clear goals to work towards within my area of ​​work - In my work, I benefit from my knowledge and skills - I feel that my work is meaningful - I feel that there are good opportunities for me to develop in my work

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)