svenska

Frågor och svar för dig som chef - tillfälliga regler om karensavdrag, slopat läkarintyg och sjuklön Beslut i dessa frågor kommer att fattas av riksdagen den 2 april. Nedanstående frågor och svar är således preliminära fram till detta datum. Slopat karensavdrag Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag? Karensavdraget slopas tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Vad är syftet med slopat karensavdrag? Syftet med förändringen är att minska smittspridningen. Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget? Förslaget innebär att om du har fått ett karensavdrag ska du ansöka om ersättningen från Försäkringskassan, som betalar ut ersättningen retroaktivt.

engelska

Questions and answers for you as a manager - temporary rules on salary deductions, canceled medical certificates and sick pay Decisions on these issues will be made by Parliament on April 2. The following questions and answers are therefore preliminary up to this date. Abandoned voucher deduction What does the measure on delinquency deduction mean? The carcinoma deduction is temporarily canceled due to the coronavirus so that people with illness stay at home. The employee is subsequently paid compensation from the Swedish Social Insurance Agency. What is the purpose of the abolition of a retrenchment deduction? The purpose of the change is to reduce the spread of infection. Who will pay the compensation for the waiting deduction? The proposal means that if you have received a waiting deduction, you must apply for compensation from the Swedish Social Insurance Agency, which pays the compensation retroactively.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)