svenska

Hur kommer det att gå till i praktiken med utbetalningen av ersättning? Den som har fått ett karensavdrag söker ersättningen hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen retroaktivt. Hur det ska gå till praktiskt kan vi inte svara på just nu men vi återkommer så snart vi vet mer. Från och med när ska detta gälla? Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt. Ska man sjukanmäla sig till Försäkringskassan istället för att få ersättning för karensavdraget? Nej, det är ingen skillnad mot tidigare. Medarbetare sjukanmäler sig enligt Samhalls ordinarie rutin för sjukanmälan. Ansökan om ersättning för karensavdrag görs sedan retroaktivt till Försäkringskassan. Påverkas medarbetare med särskilt högriskskydd av förslaget om slopad karensdag? Försäkringskassans utgångspunkt är att det särskilda högriskskyddet inte kommer att påverkas när ersättning för karensavdrag införs.

engelska

How will this be done in practice with the payment of compensation? Anyone who has received a waiting deduction is seeking reimbursement from Försäkringskassan who pays the compensation retroactively. How it is going to be practical we can't answer right now but we will return as soon as we know more. From when will this apply? It shall apply from 11 March to 31 May 2020. The insured will be able to apply for reimbursement retroactively. Should you apply for sick leave to the Swedish Social Insurance Agency instead of being reimbursed for the deduction? No, there is no difference to the past. Employees report sickness according to Samhall's regular routine for reporting sickness. The application for compensation for pending deductions is then made retroactively to the Social Insurance Office. Are employees with special high-risk protection affected by the proposal for an abolition of waiting day? The insurance fund's point of departure is that the special high-risk protection will not be affected when compensation for retention deductions is introduced.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)