svenska

Slopat krav på läkarintyg Vad innebär åtgärden att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden? Förslaget innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar? Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19. Vad är syftet med att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden? Man minskar riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

engelska

Demolished medical certificate requirement What does the measure mean to eliminate the requirement for medical certificates during the sick pay period? The proposal means that anyone who is ill will be able to stay home from work for up to 14 days without a medical certificate. Does the scrapped medical certificate cover all diseases? Yes. Thus, you do not need to have a medical certificate during the sick pay period even if you have a disease other than just covid-19. What is the purpose of eliminating the requirement for medical certificates during the sick pay period? It reduces the risk of infection spreading and avoids an increased burden on health care in an already strained situation.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)