svenska

Från och med när ska detta gälla? Förslaget är att det ska gälla från och med den 13 mars till och med den 31 maj 2020. Vad innebär det för oss som arbetsgivare? Förslaget innebär att vi inte behöver begära in läkarintyg från medarbetare under sjuklöneperioden. Kan medarbetaren få sjukpenning utan läkarintyg även efter dag 15 vid fortsatt sjukskrivning? Nej, det kan man inte få. Påverkas medarbetare med pågående deltidssjukskrivning av förslaget om slopat läkarintyg? Nej, de påverkas inte. Medarbetare med pågående deltidssjukskrivning anmäler till Försäkringskassan vid förändring i sjukskrivningsgrad (exempelvis om de går från 50 % till 100% sjukskrivning) och vi som arbetsgivare begär in intyget från dag 8. Viktigt att dialog förs med berörda medarbetare så att de förstår att de inte omfattas av förslaget i och med att de passerat sjuklöneperioden.

engelska

From when will this apply? The proposal is to apply from 13 March to 31 May 2020. What does this mean for us as an employer? The proposal means that we do not need to request medical certificates from employees during the sick pay period. Can the employee receive sickness benefit without a medical certificate even after day 15 if continued sick leave? No, you can't get that. Are employees with ongoing part-time sick leave affected by the proposed medical certificate? No, they are not affected. Employees with ongoing part-time sick leave report to Försäkringskassan in case of change in sickness ratio (for example, if they go from 50% to 100% sick leave) and we as employers request the certificate from day 8. Important that dialogue with relevant employees be made so that they understand that they are not covered of the proposal as they passed the sick pay period.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)